INFO PROJECT POTTENBAKKERIJ RWANDA

Datum: 
15-09-2016

VERSLAG VAN DIRK VANHAEREN:

 

In de zomermaanden van 2009, 2011 en 2013 kreeg ik de kans om als pottenbakker/keramist enkele keren mee in te staan voor de verwezenlijking van enkele vrijwilligersprojecten  om de pottenbakkerij van Gatagara, Rwanda, te ondersteunen.

Ongelooflijk boeiende ervaringen, evenwel niet altijd evident !

Hoe breng je immers je eigen ervaringen (vaak gestoeld op wetenschappelijke gegevens en kennis) over naar mensen die nauwelijks de kans hebben gekregen op schoolse educatie?

Hoe voelt het om zelf terug te gaan naar de 'very basics' van keramiek, op zoek te gaan naar klei, veldspaten, kwarts, kaolien in de moerassen en omliggende heuvels?

Hoe kan je proberen om kleine vernieuwingen  of verbeteringen in de productie aanbrengen en aanleren én integreren in het werkproces binnen een relatief korte periode?

Hoe kan je een 'toekomstplan' opstellen met haalbare doelen, zodat de uitgewisselde ervaringen ook effectief  de toekomst op langere termijn kunnen verbeteren?

Hoe kan je creativiteit stimuleren bij een groep mensen die voor het merendeel nooit veel verder zijn geweest dan de hen omringende heuvels, dorpen?

In samenspraak met de Rwandese pottenbakkers, die ondertussen véél meer zijn geworden dan verre collega's, proberen we samen te werken aan een project, dat niet alleen instaat voor de tewerkstelling en de toekomst van een kleine groep en hun families, maar proberen we daarnaast ook hun cultureel erfgoed te bewaren, te verbeteren en op te waarderen.

Een aantal zaken kàn je echter niet alleen realiseren met ervaring en technische bijstand. Af en toe heb je ook wat extra centen nodig om de dingen 'een klein beetje te forceren'.

Vandaar dit Steunfonds.

Via de verkoop van kommetjes, tasjes, die ik hier draai, afwerk, en bak tijdens geregelde 'marathon-draai-evenementjes', probeer ik wat fondsen te verwerven om enkele kleinschalige initiatieven direct te financieren (voornamelijk op publicitair/informatief vlak), of te gebruiken als 'waarborgfonds', microkrediet, voor initiatieven die de pottenbakkerij zelf wenst te nemen, maar waarvoor de fondsen niet steeds onmiddellijk voorhanden zijn.
Op die manier wordt voor hen de druk om initiatieven te nemen ook iets minder zwaar, en kunnen ze ook steeds de 'normale werking' (en de daarbij horende financiële verantwoordelijkheid voor de gezinnen van de werknemers) verder zetten.

De opbrengst van deze kleine acties gaat INTEGRAAL naar het Steunfonds voor de pottenbakkerij.